Beszédindítás és megkésett beszédfejlődés terápia

Lányok esetében körülbelül két éves korra, fiúk esetében két és fél éves korra meg kell indulnia a beszédnek. Ekkorra rendelkeznie kell a gyermeknek néhány...

Nyelvlökéses nyelés
terápia

A nyelvlökéses nyelésre  jellemző, hogy a nyelés során a nyelv rendszerint a szájtérben laposan helyezkedik el, vagy mivel a két fogsor nem záródik megfelelően...

Artikulációs zavar
terápia

Az artikulációs zavar a beszédhangok helytelen kiejtése, vagyis a kiejtés tisztaságának olyan zavara, melyet az adott nyelvi közösség normájától való...

Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése

Tudjuk, hogy az ép hallás elengedhetetlen feltétele a beszéd észlelésének, felfogásának, és ezen keresztül a beszéd kialakulásának. A csecsemők már igen korán...

Dadogás és hadarás
terápia

Tudjuk, hogy az ép hallás elengedhetetlen feltétele a beszéd észlelésének, felfogásának, és ezen keresztül a beszéd kialakulásának. A csecsemők már igen korán...

Diszfónia
terápia

A diszfónia a hang tisztaságának zavara. A 3 héten túl tartó rekedtség orvosi vizsgálatot igényel. Amennyiben az orvos szükségesnek látja, logopédushoz irányítja a...

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia reedukáció

Az írás, olvasás és számolás rendkívül összetett folyamat, mely sokféle és különböző képesség, készség meglétét és együttműködését kívánja. Ezek közül bármely...