Dadogás és hadarás terápia

A dadogás következtében szétesik a beszéd. Non-fluens, azaz nem folyamatos, beszéd jellemzi, melynél görcsös szorítás keletkezik az egyénben és ennek köszönhetően megakadásokat, sokszori szótagismétléseket produkál.

A hadarást veleszületett beszédgyengeség jellemzi, amikor az egyén érthetetlen gyorsasággal közli gondolatait. Fluens, azaz folyamatos, beszédkésztetést érez, hogy minél többet mondjon, minél rövidebb idő alatt. Ennek hatására lehagyja a szavak végét és hangsúlytalanná, monotonná válik a beszéde. Nehezen érteti meg magát.